Oscarson Invest – Affärsidé

Oscarson Invest AB är ett privatägt investmentbolag vars affärsidé är att skapa värde genom en aktiv förvaltning av det egna kapitalet. Bolaget investerar i marknadsnoterade värdepapper och i privata bolag.

Nyheter