Panomeja AB är ett fastighetsbolag vars affärsidé är att äga, förvalta och utveckla fastigheter med målsättningen att generera god långsiktig avkastning till begränsad risk.

 

Panomeja_Neg_RGB_MedPlatta
Nyheter