• shutterstock_263495984
  • shutterstock_256074307

Vi investerar i framtidens företagande

Oscarson Invest är ett privatägt investeringsbolag som investerar i majoritetsägda dotterbolag, direktinvesteringar och i marknadsnoterade värdepapper. 


 

 


Nyheter